Ferieavvikling 2022😎⛱☀️

Her kommer en oversikt over når din fastlege har ferie og ikke er tilgjengelig:

Dr.Muggerud:Ferie Uke 25-30-31-og 32

Dr.Molandsveen: Ferie: Uke 29-30 og 32

Dr.Solheim Sandberg: Ferie: Uke 28-29 og 30

Dr.Gulbrandsen: Ferie:Uke 26-27 og 33

Dr.Kummen Frøhaug: Ferie :Uke 27-28 og 29

Det er også ferieavvikling ellers på kontoret så generelle prøver og rutine /bl.pr kan bli henvist til lab på Ringerike eller Drammen,da vi ikke har kapasitet til dette nå fra uke 25.

Husk Helsenorge til fornyelse av rp og bestilling av timer for høsten.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Viktig informasjon

Legekontoret

Redusert kapasitet for leger og sekretærer 

Lytt til teksten

Ved Fjordbyen legesenter har vi for tiden svært presset kapasitet på grunn av midlertidig legemangel, som skyldes sykefravær og dagens fastlegekrise i Norge. Vi holder åpent hver dag, men legene har ikke kapasitet til å håndtere alle oppgavene. Vi er derfor nødt til å prioritere de henvendelsene som gjelder potensielt alvorlig sykdom, og nedprioritere henvendelser som kan vente, ikke er potensielt alvorlige, eller som ikke har med sykdom å gjøre.Pasienter uten fastlege i Modum kommune vil ikke få legetime bortsett fra ved akuttsykdom

Hva vil ikke bli prioritert:
-Legeerklæringer/attester til diverse instanser-Helsekontroller av friske personer-Utredning av mindre alvorlige tilstander eller mangeårige plager uten akutt forverring-Møtevirksomhet-Årskontroller/oppfølging av mindre alvorlige tilstander som lett/moderat høyt blodtrykk-Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskap-Behandling/utredning av helsetilstander/symptomer som etter en individuell vurdering (gjort av annet helsepersonell ved legekontoret) kan vente

Hva kan du som pasient/bruker gjøre:
-Hvis du har lette symptomer uten bekymring for alvorlig sykdom: avvent-Tenk over om det er et annet sted du kan henvende deg direkte til: f.eks: fysioterapeut/kiropraktor ved ryggsmerter, Rask Psykisk Helsetjeneste i kommunen ved livskrise/lettere psykiske vansker, jordmor ved svangerskapskontroll-Hvis du kommer på time eller har telefonkonsultasjon er det fint om du forbereder deg på det du vil forklare til legen, og bruker tiden i konsultasjonen effektivt.-Har du behov for enkle legeerklæringer/helseattester: kontakt privat allmennlegetjeneste, enten online eller i en by.

Denne krisen påvirker også våre helsesekretærer som er pålagt flere ansvarsoppgaver.

Vurderingen av hva som kan vente og ikke er medhjelperne på legekontoret har kapasitet til å foreta sammen med deg over telefon. Vi ber om forståelse for situasjonen som er oppstått og vi jobber konstant med å løse det til det beste for både dere som pasienter og ansatte ved Fjordbyen legesenter.

Takker for forståelse.