Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag


Viktig informasjon

Legekontoret

Influensa vaksine 20203


-Vi vaksinerer tirsdag og onsdag-ledige timer ligger ute på helsenorge som dere kan booke selv booke time for dette via helsenorge.

-Også mulig å bestille/gå via hjemmesiden vår:Fjordbyen Legesenter.no

-Alle pasienter som har oppsatt timeavtale hos oss,enten konsultasjon hos lege eller på laboratoriet for noe annet kan få influensa vaksine på samme tid,IKKE nødvendig å ringe om dette i forkant,(trenger heller ikke bestille egen time på helsenorge)

-Vi kjører IKKE drop inn i år!

-Vaksinen koster 350,- for alle pasienter,uansett frikort. Lik pris for alle legekontor i kommunen.

-De som av en eller annen grunn ikke klarer å bruke helsenorge,ta kontakt som hjelper vi deg

Ønsker alle fine og gode høstdager