Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag

Eivind Kummen Frøhaug: Mandag(12.45-15.00) Tirsdag-Torsdag og Fredag

Dr.Eivind Kummen Frøhaug har sin siste dag hos oss fredag 30.09.

Viktig informasjon

Legekontoret

Informasjon om Dr.Eivind Kummen Frøhaug sine pasienter og ny vikar som overtar fra 03.10:


Dr.Kummen Frøhaug har sin siste arbeidsdag hos oss fredag 30.09.22.

Stine Helene Skarra Arnensen har sluttet og kommer ikke tilbake.

Alle pasienter på denne listen overflyttes til Vikersund legekontor fra 01.10.22.

Vi har i dag fått informasjon om at det er vikarlege på plass fra 03.10.22 og han heter Kristian Ronold.