Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag


Viktig informasjon

Legekontoret

Lege fravær 

Til info:

Dr.Catherine Molandsveen er ikke tilstede på kontoret følgende dager:

Uke 5: 29.01.-02.02. -ikke tilstede hele uken.

Uke 10: 04.03-08.03. -ikke tilstede hele uken.

Dr.Ole Anders Gulbrandsen har permisjon fra Fjordbyen i perioden: 01.03-02.10.24.

Dette er en del av av løpet som kreves for å bli spesialist i allmennmedisin.

Det jobbes med å finne vikar,ny informasjon kommer.