Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag


Viktig informasjon

Legekontoret

Medisinstudent


Vegard Øvereng Bonsaksen 


I 10 uker har vi en medisinstudent som jobber her hos oss på Fjordbyen.

Vegard er 5. års medisinstudent ved universitetet i Bergen.

Han vil fungere som assistent for fastlegen og utfører vanlige konsultasjoner. 

Har kort ventetid og bedre tid per pasient.