Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag

Eivind Kummen Frøhaug: Mandag(12.45-15.00) Tirsdag-Torsdag og Fredag

Dr.Eivind Kummen Frøhaug har sin siste dag hos oss fredag 30.09.

Viktig informasjon

Legekontoret

Oversikt over din fastleges kontordag:


Oversikt på våre leger når de har kontordag og er tilstede på Fjordbyen:

Birgit Flattum Muggerud: Mandag-Tirsdag-Torsdag og Fredag(08.00-12.00)

Catherine Molandsveen: Mandag-Onsdag og Torsdag

Marianne S. Sandberg: Mandag-Tirsdag-Onsdag og Fredag

Ole Anders Gulbrandsen: Mandag-Onsdag(08.00-12.00) Torsdag og Fredag

Eivind Kummen Frøhaug: Mandag(12.45-15.00) Tirsdag-Torsdag og Fredag